Nyhende

Eg har jobba som frilansfotograf for ulike media sidan 2007. Arbeidet har veksla mellom oppdrag på eige initiativ, og til utrykkingar ved spesielle hendingar. Typiske oppdrag har vore trafikkulykker, naturhendingar, illustrasjonsbilete og biletseriar frå kulturhendingar. Eg har i stor grad jobba både med stillbilete og video samstundes, for å kunne gi oppdragsgivar stor fleksibilitet i etterkant.
Arbeidet kan ofte vere utfordrande, der ein risikerer å kome opp i situasjonar som er uavklara. Eit godt samarbeid og kommunikasjon med naudetatar er difor ei sjølvfølge.
Videoreportasjar og biletseriar er spesielt spennande oppdrag, der du har ei historie som skal fortellast ved hjelp av ulike grep, avgjersler og vurderingar undervegs. Det å sy saman mange enkeltbilete og sekvensar til ein større samanheng, er givandes arbeid!

Flaum på Breim 24.juli 2017
Flaum på Breim 24.juli 2017. Levert til VG, Dagbladet, NTB Scanpix, NRK, Firda og TV2.
Dette biletet var ein av dei mest bruke bileta i media denne dagen. Og kameraet? iPhone 6+.
Snømengder i Romarheimsdalen (TV2)
Snømengder i Romarheimsdalen, januar 2014 (for TV2). Av og til handlar det om å få ein telefon, snakke med ein brøytebilsjåfør og filme litt materiale.
Flagg i snø (for NRK Sogn og Fjordane)
Flagg i snø, 2013 (NRK Sogn og Fjordane). Då tre ungdomar sette av eit par dagar for å male eit gigantisk norsk flagg i ei snøkledd fjellside, var eg på plass. Saka vart lansert 17.mai, og gjekk rett inn som toppsak.
Buss kasta av vegen av skredvind (for Aftenposten)
Buss kasta av vegen av skredvind, 2010 (for Aftenposten). Det gjekk heldigvis bra denne gongen.
Husbrann på Sandane, 2006 (for avisa Firda)
Husbrann på Sandane, 2007 (for avisa Firda). Eit av mine første oppdrag for media. Eg var på riktig plass, og hadde med korrekt utstyr for å dekke jobben.