Produktfotografering

Har du eit produkt som skal fotograferast, til bruk på webside, produktkatalog eller marknadsføringsmateriell?

Produktfotografering for Sølvane gard i høve lansering av sin eigen likør.