Klipp/grading

Klipping (“editing”) er prosessen med å sette saman enkeltklipp til samanhengande sekvensar.

Grading (“colour grading”) er det engelske uttrykket for prosessen med å fargejustere levande bilete (video/film). Denne justeringa kan foregå på fleire plan, td. den første initielle justeringa (korreksjon av kvitbalanse, fargestikk, kontrast og metning). Ofte kan en jobbe med materiale som er tatt opp med ulike kamera, under ulike forhold, og då kan det vere utfordrande å få desse til å passe saman.
Deretter kan ein utføre meir nøyaktig og kreativ justering av materialet, td. selektiv justering av enkeltområde/objekt i biletet, keying, tracking og etablering av filmen sin “look”.
Ta kontakt om du treng hjelp til justering av videomateriale!

Eksempel på enkel, men effektiv fargejustering.