For bedrifter

Eg kan bidra med ulik kompetanse som bedrifter kan nytte godt av.

– Nyttar bedrifta di sosiale media, men treng litt input og hjelp i korleis ein best brukar bilete og video for å skape meirverdi og auka trafikk på nettsider og SoMe-platformar?

– Har bedrifta di problem med korleis ein modererer ein diskusjon, eller korleis ein svarar kundar på ein god måte som gjer at både bedrifta og kunden står att med ei god kjensle?

Ta kontakt for ein uforpliktande samtale!