Fotokurs generell

Korleis fungerer lange lukkartider? Vi forklarar deg!

Fotokurs generell er eit generelt nybegynnarkurs der vi tek for oss dei viktigaste prinsippa innan fotografering.

Vi startar med enkle og elementære prinsipp, som er viktige byggeblokker for å forstå korleis det vanskelige kan bli enklare å forstå.
Vi ser på korleis auget les eit bilete, og korleis dette kan nyttast aktivt i komponeringa av bileta.
Vi ser på dei klassiske “lovene” innan bildekomposisjon, og korleis vi med hell kan bryte desse.
Vi ser på bruk av fargar og fargesymbolikk.
Vi ser på konnotasjonar, og korleis ein kan bruke dette for å skape ei historie.
Vi ser på ulike typar kamera og optikk, kva som fungerer best (med forbehald) under ulike situasjonar.
Vi ser på praktiske tips og triks for å løyse utfordringar ein møter på undervegs.
Vi ser på korleis bilete og biletseriar kan fortelle ei historie.
Vi ser på korleis ein kan utvikle si eiga fotografiske røyst.


Varighet: 4 timar, inkl. pause med bevertning.
Stad: Etter behov
Pris: 900,-

Antal plassar: 10 stk