Fotokurs Natt – Astro

Nordlysfotografering, korleis får eg det til?

Fotokurs Natt – Astro er eit fotokurs med fokus på korleis ein fotograferer om natta, under dårlege lysforhold, og med ein eigen bolk om fotografering av astronomiske fenomen.

Kurset innheld praktisk info om kva utfordringar ein kan møte når ein fotograferer på natta eller skumringa, og korleis ein kan løyse desse. Vi ser mellom anna på kvitbalanse, korleis ulike lyskjelder påverkar, bruk av lange lukkartider, stabilisering, korleis handtere kulde og fukt, kamera og optikk, nordlysfotografering og enkel astrofoto.

Vi set i utgangspunktet av 2 timar, og du tek gjerne med eige kamera. Det vert demonstrert mange ulike typar utstyr og teknikkar, mellom anna astronomisk montering og teleskop.

Varighet: 2 timar
Stad: Etter behov

Pris: 750,-
Ta kontakt!